Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Ελληνική Ιστιοπλοική Ομοσπονδία
    Μαρίνα Δέλτα Καλλιθέας
    ΤΘ 78 550. ΤΚ 17 602, ΕΛΛΑΔΑ
  • +30 210 9404825