ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝΧΑΛΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ