ΧΩΡΑΦΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ