ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΗΣ ΕΥΛΑΜΠΙΟΣΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ