ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

KAGIALIS