Το site του παγκοσμίου πρωταθλήματος:
Ο
ι Ελληνικές συμμετοχές
Δημήτρης Παπαδημητρίου
Τάσος Παναγιωτίδης
Γιώργος Παπαδάκος