Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη θέσης φροντιστή

Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία προκηρύσσει την πλήρωση θέσης φροντιστή – φροντίστριας εθνικών ομάδων (συγκεκριμένα για τις ομάδες optimist) 5ημερης εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ.3 του ν.2725/99 όπως ισχύουν.
Προσόντα:

  • Ικανότητα διοργάνωσης αθλητικών αποστολών.
  • Άριστη χρήση Η/Υ και γνώση MS Office
  • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο
  • Ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου.
  • Σχετική προϋπηρεσία θα ληφθεί υπόψιν.